Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni genel tebliğ, 2024 yılında geçerli olacak değerli kağıtların satış bedellerini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliğe göre, çeşitli kimlik belgeleri ve önemli evrakların 2024 yılı için geçerli olacak ücretleri şu şekilde tespit edildi:

 • Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 87 lira
 • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 174 lira
 • Pasaport bedeli: 790 lira
 • İkamet izni bedeli: 565 lira
 • Yeni doğum veya değiştirme nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları: 130 lira
 • Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 260 lira
 • Aile cüzdanı bedeli: 705 lira
 • Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 990 lira
 • Motorlu araç tescil belgesi: 885 lira
 • İş makinesi tescil belgesi: 740 lira
 • Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 55 lira
 • Mavi kart: 130 lira
 • Yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli: 565 lira

Yukarıda belirtilen ücretler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenleme ile birlikte, belirtilen kimlik ve belge türlerinin düzenlenmesi veya yenilenmesi durumunda ödenecek tutarlar netlik kazanmış oldu

Kaynak: Evrim Tuna Şahin