2024 vergi yılı yaklaşırken, vergiler, para cezaları, harçlar ve harçlar, Ekim ayı sonuna kadar yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı miktarı kadar artırılacak. Bu değişiklikler, sabit vergiler, cezalar, ücretler ve harçlar dahil olmak üzere çok çeşitli alanları etkileyecek ve vatandaşların mali durumunu önemli ölçüde etkileyecektir.

Vergi Usul Kanunu'na göre maktu vergiler, para cezaları, harç ve harçlar her yıl "yeniden değerleme oranı" oranında artırılmaktadır. 2024 yılı yeniden değerleme oranı Ekim 2023 enflasyon verileri esas alınarak belirlenecek. Ancak Eylül sonu itibarıyla yıldan yıla TÜFE artışı, önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranının %60 civarında olacağına işaret ediyor.

Bu, 2024 yılında vergi ve harçların yaklaşık %60 oranında artacağı anlamına geliyor.

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yıkılan Binalar Drone İle Görüntülendi (3)

Bu artışlar, vatandaşları yakından etkileyen vergi ve harçları kapsayacak.

Emlak vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri gibi vergi ve harçların 2024 yılında yaklaşık %60 oranında artması bekleniyor. Bu artışlar vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek ve ekonomik yüklerini artıracaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşların bu zamların etkilerini daha derin hissetmesi bekleniyor.

Ekim ayındaki aylık TÜFE artışı %5'i aşarsa yeniden değerleme oranı daha da artabilir.

Bu durumda, vergi ve para cezalarında önemli artışlar görmesi kaçınılmazdır. Bu, enflasyon yükünün 2024 yılına kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılında artışa tabi olacak yükümlülükler şunlardır:

 • Emlak vergisi
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Gelir Vergisi Kanunu'ndaki istisnalar ve vergi oranı kademeleri
 • Veraset ve İntikal Vergisi istisnaları ve vergi matrahı
 • Damga vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Trafik cezaları
 • Ehliyet ve pasaport ücretleri
 • Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Cezalar
 • Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları
 • Araç muayene ücretleri

Sonuç olarak, 2024 yılında vergi ve harçların önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu artışlar, vatandaşların mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek ve enflasyon yükünün devam edeceği anlamına geliyor.