Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2023 sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip olan yüzde 20'lik grup, toplam gelirden aldığı payı bir önceki yıla göre 1,8 puan artırarak yüzde 48'den yüzde 49,8'e çıkardı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grup ise aldığı payı 0,1 puan azaltarak yüzde 6'dan yüzde 5,9'a düşürdü.

17 Yılın en yüksek seviyesi

Ayrıca, en zengin yüzde 20'nin gelirden aldığı pay, 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜİK'in 2006'dan beri yayımladığı gelir dağılımı istatistiklerine göre, bu tarihten itibaren en zengin yüzde 20'nin gelirden aldığı pay çoğunlukla yüzde 45 ve yakın seviyelerde seyretmişti.

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de

Türkiye genelinde yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 83 bin 808 TL iken, en yüksek gelirin olduğu bölge İstanbul oldu ve 114 bin 634 TL ile öne çıktı. İstanbul'u sırasıyla 108 bin 036 TL ile Ankara ve 101 bin 372 TL ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesi takip etti.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 39 bin 173 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

Tüik Hane Halkı Gelir

Deprem bölgesi sayılmadı

Öte yandan, TÜİK bu yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle Hatay, Maraş ve Osmaniye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) dışında bıraktı.

İşsiz olanların yüzde 42.2'si iş buldu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel verilerine göre, 2022'de işsiz olan bireylerin yüzde 42,4'ü 2023'te iş buldu. 2022'de çalışan olarak kaydedilen kişilerin ise yüzde 90,5'i 2023'te çalışma hayatlarına devam etti. Bir önceki yıl işgücüne dahil olmayan bireylerin ise yüzde 10,1'i 2023'te işgücüne katıldı.

Kaynak: TÜİK