T.C. YEŞİLOVA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yeşilova Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/02/2023 tarih 2022/296 Esas 2023/62 Karar sayılı kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Burdur ili Yeşilova ilçesi Niyazlar Köyü 814 Parsel sayılı taşınmaz Niyazlar köyüne 4,1 km, Yeşilova ilçe merkezine 8,6 km uzaklıktadır, kıymet takdirine konu taşınmazın kadastral olarak yola cephesi bulunmamaktadır. Burdur İl Özel İdaresi'nin 24.08.2023 tarihli yazılarında "Söz konusu parsel Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 43. Maddesine göre geçirilen Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır." bilgisi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %4-5 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi hafif taşlı bir yapıda olup, toprak derinliği yeterli seviyededir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmaz sulama sahaları içerisinde yer almamaktadır. Taşınmazın sulama sistemleri ile bağlantısı tespit edilmemiştir. Kuru tarım arazisi özelliğindedir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Burdur İli, Yeşilova İlçesi, NİYAZLAR Köyü, KURUÇAY Mevkii, 814 Parsel sayılı taşınmaz
Adresi            : Burdur İli Yeşilova İlçesi Niyazlar Köyü 814 Parsel Yeşilova / BURDUR Yüzölçümü     : 28.400,00 m2
İmar Durumu : Burdur İl Özel İdaresi'nin 24.08.2023 tarihli yazılarında "Söz konusu parsel Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 43. Maddesine göre geçirilen Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 442-3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında belirlenen Köy Yerleşim Planı dışında kalmaktadır." bilgisi bulunmaktadır.
Kıymeti : 898.973,60 TL
KDV Oranı  : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati         : 21/02/2024 - 10:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati         : 20/03/2024 - 10:14

#ilangovtr Basın No ILN01970960