Asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi var. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor.

asgari ücretteki 2 tl neden?

Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor. Örneğin, brüt asgari ücret 20 bin lira olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20 bin 2,50 TL 30'a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor.

Bu nedenle, 2024 yılı için asgari ücretin net olarak 17 bin 2 lira belirlenmesi, günlük asgari ücretin 666,75 TL olmasını sağladı. Bu sayede, yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanırken kesintisiz bir şekilde hesaplanabiliyor.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin