DÜZELTME İLANI

YANGINLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BURDUR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YANGINLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/677146

1- İdarenin

a) Adresi

:

BAHÇELIEVLER MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 24 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

:

2482331659 - 2482338429

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

24.05.2024 - 5122

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

Burdur Gazetesi - 23.05.2024

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.1.1.3.  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Büro Tescil Belgesi (Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil)

5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"

#ilangovtr Basın No ILN02039234