Değişiklik ile yabancıların vatandaşlık için satın alacağı taşınmazın "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle, yabancıların vatandaşlık için satın alabileceği taşınmazların sadece yapılı gayrimenkuller ile sınırlandırıldı. Üzerinde yapı bulunmayan boş arsaların vatandaşlık için kullanılabilmesi imkanı ortadan kaldırıldı.

Türk Vatandaşlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

Vatandaşlık Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karar öncesinde ise bu madde şu şekilde yer alıyordu:

"En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen..."

Kaynak: Evrim Tuna Şahin