Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uzman Öğretmenlik Sınavı için adaylar, giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyordu. Ancak, sınavın online olarak gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından, sınav için herhangi bir giriş belgesi yayımlanmayacağı açıklandı.

Sınav, 81 ilde aynı anda, saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda 100 soru sorulacak ve her soru için 1,35 dakika süre verilecek.

Sınavda adaylara, 40'ı alan bilgisi, 60'ı ise pedagojik alan bilgisinden olmak üzere, toplam 100 soru sorulacak. Alan bilgisi soruları, ilgili branştaki müfredat esas alınarak hazırlanacak. Pedagojik alan bilgisi soruları ise, öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri ve materyalleri, sınıf yönetimi, öğrenciyi tanıma ve veli ilişkileri gibi konulardan oluşacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gerekenler

  • Sınav, online olarak gerçekleştirileceğinden, adayların sınav öncesinde bilgisayar ve internet bağlantısı gibi gerekli teknik altyapıyı hazırlamaları gerekiyor.
  • Sınavda adayların, sınava giriş belgesi, kimlik belgesi ve fotoğraflı bir kimlik kartı ibraz etmeleri gerekiyor.
  • Sınavda kopya çeken, kopya çektiren veya kopya çekmeye teşebbüs eden adaylara, sınavı geçersiz sayılacak.
  • Sınavın değerlendirilmesi, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak. Her soru eşit puan değerinde olacak.