Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı  Gürhan Özveren, muhasebe ücretlerinin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kaldığını, ücret tarifelerine %60 enflasyon farkı yansıtılmasını talep ettiklerini ancak ücretlerinde güncelleme olmazsa enflasyon farkını yansıtacaklarını belirten açıklama yaptı.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalmış ve yine enflasyon nedeniyle ofis ve personel maliyetleri de artmıştır. Mali müşavirlerin verdikleri birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin enflasyon nedeniyle günümüzde yetersiz kalması muhasebe bürolarının sürdürülebilir hizmet sunmasını zorlamaktadır. Maliyetlerde meydana gelen olağanüstü artışlar nedeniyle Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlere de enflasyon farkı kadar artış yapılması gerekmektedir.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Ekonomide dengelerin bozulması ve enflasyondaki artış eğilimi, ücretliler ve serbest meslek mensupları başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkilemektedir. Günümüzde meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için büro personel giderleri, kira giderleri, büro malzeme giderleri, elektrik ve akaryakıt giderleri ile karşılaştıkları diğer tüm giderlerde yaşanan sürekli fiyat artışları sebebiyle, yayımlanan ücret tarifesi günümüz koşullarına göre çok düşük seviyede kalmıştır.

Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bırakmıştır. Fedakârca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kalmaktadırlar.

Mali Müşavirlerin verdikleri birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için emeğimizin karşılığını talep ediyoruz.

ÜCRET TARİFEMİZE %60 ENFLASYON FARKI YANSITILMALIDIR

Asgari Ücret Tarifesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, yayımlanan tarifeye göre 2022 yılı asgari ücret tarifesi olarak bir önceki yıla göre %25 artış uygulanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2021'den, Mayıs 2022'ye kadar enflasyon yüzde 84,58 artış göstermiştir. Tarifemize yansıtılması gerekli enflasyon farkı yüzde 60’dır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni asgari ücret tarifesini belirlemelidir. Yukarıda belirtilen veriler ışığında muhasebe bürolarının varlığını tehdit eder hale gelen bu durumdan dolayı, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve aksamadan devam edebilmesi için yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpların telafi edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bakanlığın tarifedeki ücretlere %60 oranındaki enflasyon farkını yansıtarak Temmuz ayından itibaren uygulanmasına dair yeni asgari ücret tarifesini belirlemesi zorunlu hale gelmiştir.

GÜNCELLEME OLMAZSA ENFLASYON FARKINI YANSITACAĞIZ

Ticari kamuoyunda saygı ile karşılanacağı üzere Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ilk veriler doğrultusunda Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere herhangi bir zam yapılmadığı ve ücretler güncellenmediği takdirde TÜRMOB ve Odalarımız, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıplarımızı telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yüzde 60 oranındaki enflasyon farkını yansıtarak temmuz ayından itibaren uygulanmasına gidecektir.

Hizmetlerin sürdürülebilirliği ve aksamadan devam edebilmesi için 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.