Son 12 ayda Tüketici Fiyat Endeksi %59 artış gösterirken aynı dönemde gıda enflasyonu %74
yükseldi. Bu veriler, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu
gösteriyor. Gıda enflasyonu özellikle endişe verici bir durumda. Son beş yılda dünya genelinde gıda enflasyonu %29 artış gösterirken, Türkiye'de bu oran %465'e ulaştı. Bu durum, Türkiye'nin gıda
fiyatlarındaki aşırı mücadele etmek zorunda olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmek ve enflasyon oranlarını düşürmek için etkili politikaları
hayata geçirmesi şart. Ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların bu konuda daha fazla çalışma yapması,
enflasyonla mücadelede önemli bir adım olabilir. Aksi takdirde, enflasyondaki artışın ekonomiye
olumsuz etkileri daha da derinleşebilir.

Türkiye’de gıda enflasyonu genel enflasyondan hızla ayrışıyor

Türkiye’de son yıllarda gıda enflasyonunda ciddi bir artış yaşanıyor ve bu durum genel enflasyon ile
arasındaki farkı giderek açıyor. Üç yıldan beri her ay yükselen gıda fiyatları, ülkemizin ekonomik tablosunda önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Son bir yılda genel Tüketici Fiyat Endeksi % 59
artarken, aynı dönemde gıda enflasyonu % 74 artış gösterdi. Bu durum, yeni ekonomi modeli döneminde yıllık gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın % 20 puanı aşmasıyla daha da
belirginleşti.

Türkiye’de yıllık enflasyonun 2004 yılından bu yana % 25’in altında seyrettiği bir dönem yaşandı. Ekim 2018’de bu sınırı aşarak % 25,2’ye yükseldi. Bu dönemde yıllık gıda enflasyonu ise Nisan 2019’da
% 33,2 ile zirveyi gördü.

i (11)

Türkiye’de yeni ekonomi modeliyle enflasyon rekor kırdı

Eylül 2021’de uygulamaya konulan “yeni ekonomi modeli”ne geçişin ardından Türkiye, enflasyonla
mücadelede zorlu bir dönemden geçiyor. Euronews’un haberine göre, Kasım 2022’de yıllık gıda enflasyonu % 100’ü aşarak % 102 seviyesine yükseldi. Seçim öncesi dönemde enflasyonda bir düşüş yaşanırken, 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerin ardından tekrar yükselişe geçildi. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, enflasyonun özellikle dar gelirlileri daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor. Son 15 yılda, 2004-2019 arası dönemde yıllık TÜFE ile gıda enflasyonu arasındaki fark genellikle % 10 puanı aşmamıştı.