Sunulan yasa teklifinde “Bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesinin” kapsam dışında tutulması ise merak konusu oldu.

Deprem bölgesinde gerçekleşen fahiş fiyatlara katlamalı ceza uygulaması ve Korumalı Mevduattan (KKM) ile ilgili birbirinden farklı birçok konunun yer aldığı torba yasası artık TBMM başkanlığında değerlendirilmeye başlayacak. Torba yasa teklifi ile ilgili daha kapsamlı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Bankalar kapsam dışında kaldı!

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifinde, banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yılları kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı dikkatleri çekerken, Finansal anlamda sıkıntıda içerisinde olan şirketlere ise, tanınan borç yapılandırma, süresi 2 yıl daha uzatılacağı ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2 yıl süre uzatımı yetkisi de verilmesi yer alıyor.

Kur Korumalı Mevduattan kapsamında elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024’e kadar uzatılması ve Cumhurbaşkanın, KDV iadelerinde, iade hakkının kısmen ya da tamamen kaldırılma ya da yeniden sisteme dahil edilmesi gibi yetkisi olacak.

Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendirilecek!!!

Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerden sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının Türkiye’ye getirilme koşullarına bağlı olarak yüzde 80’e çıkartılacak, Deprem bölgesinde gerçekleşen fahiş fiyatlar için katlamalı ceza uygulaması verilecek.

Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı uygulanacak.

Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izninde olacak.

Motorlu araç ticareti yapan kişiler söz konusu sözleşmeyi noterde yapılabilecek

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları “trafik cezalarını” ödemeden ülkeden çıkış yapamayacak.

İnternet aracılığıyla vergilendirmeyle alakalı kapsam genişleyerek,  Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendirilecek.

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim sağlayan veri işleme ve geliştirme hizmeti sunan ve ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergi kapsamına dahil olacak.

İhracat gelirlerinin binde 5’i olarak uygulanan “götürü gider” indirimi kaldırılması yer alırken, Dış ticaret sermaye şirketleri ve aynı zamanda da sektörel dış ticaret sermaye şirketleri kapsamında yapılan ihracatlar da imalatçı için kurumlar vergisinde 5 puan indirim uygulanacak.