T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

Yayınlanma Tarihi: 25/04/2023 - 00:01

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Artırma Usulü' ile 05.05.2023 tarihinde CUMA günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.


SIRA

NO


MAHALLE


ADA


PARSEL /BAĞIMSIZ BÖLÜM NO


YÜZÖLÇÜMÜ


HİSSE NİSBETİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

1

Esentepe

259

1

5.315,01

Tam

Arsa

2.126.004,00 TL

63.780,12 TL

05.05.2023

10:00

*Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye'de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgah adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 05.05.2023 günü en geç saat 09:00'a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

*Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. İLAN OLUNUR 24.04.2023

#ilangovtr BASN:ILN01819144

#ilangovtr Basın No ILN01819144