T.C.

TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UYGULAMA VE NAZIM İMAR PLANI İLANI

İlçemiz, Ece Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 48 Hektarlık alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Belediye Meclisi’nin 08.12.2023 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz resmi internet sitesinde 29/02/2024 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır

İlgililere ilanen duyurulur. 29/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01993063