T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/ 175
KARAR NO : 2023/ 450
SANIK : HASAN RİSTOM, Ristom veğ Emek Oğlu,01/01/1995 İDLİP doğumlu,
Ürgenpaşa Mah.General Şükrü Kanatlı Cad. Üzeri,İmam Hatip Lisesi Arkası
Merkez/ HATAY
SANIK: HİKMET KIRIM, Mustafa ve Halime Oğlu,01/11/1965 D.lu ALTINÖZÜ
doğumlu,Zülüflühan Mah. 20 Sok. Palmiye Sitesi A-Blok, Daire :19
Antakya / HATAY
S U Ç : Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ :27/08 / 2016
KARAR TARİHİ :19/ 09 /2023
Mahkememizin 19/ 09 / 2023 tarih, 2019/ 175 Esas ve 2023/ 450 Karar sayılı kararı ile Dolandırıcılık suçundan sanıklar Hasan RİSTOM ve Hikmet KIRIM haklarında kamu davasının açıldığı , yapılıp bitirilen açık yargılamaları sonunda ;
Sanık Hasan RİSTOM'un TCK 157/1 ,62/1, 63, 51, 53, 52/2, 52/4 md. uyarınca neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 1.660,00 TL. Adli Para cezasıyla cezalandırılmasına ve verilen Hapis cezasının ERTELENMESİNE,hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle hakkında 1 YIL 8 AYBOYUNCU DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verildiği,
Sanık Hikmet KIRIM'ın ; TCK 157/1 , 52/2, 52/4 md. uyarınca neticeten 2 Yıl Hapis ve 2.000,00 TL. Adli Para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği,
Kararın sanıkların yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur. 08.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01981796