Reklam

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  • Reklam
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
14 Eylül 2021 - 09:55 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 - 10:03
Reklam
Reklam
Reklam
T.C. BUCAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/12 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Çeltikçi Köyü, Harman yericivarı Mevkii, 4256 Parsel sayılı taşınmaz 4.317,00 m2  büyüklüğünde olup, tarla vasıflıdır. Antalya -Burdur Karayolunun yaklaşık 360 mt güneyinde bulunmakta olup, belediye sınırları dahilindedir.  Taşınmaz tüm yönlerden komşu parsellerle çevrilidir. Parselin yakın çevresinde birkaç yapılaşma ve sera dışında yapı bulunmamaktadır. Üzerinde değerini artırıcı zirai veya yapısal herhangi bir emtia da bulunmamaktadır.
Kıymeti    : 150.015,75 TL
1. Satış Günü    : 25/10/2021 Pazartesi günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü    : 25/11/2021 Perşembe günü 10:30 - 10:35 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Çeltikçi Köyü, Yarpınar Mevkii, 5204 Parsel sayılı taşınmaz 4.320,00 m2  büyüklüğünde olup, tarla vasıflıdır. Antalya Burdur Karayolunun yaklaşık 960 mt güneyinde bulunmakta olup, belediye sınırları dahilindedir.  Taşınmaz güney yönden yola , diğer yönlerden komşu parseller cephelidir. Parselin yakın çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır. Üzerinde değerini artırıcı zirai veya yapısal herhangi bir emtia da bulunmamaktadır.
Kıymeti    : 150.120,00 TL
1. Satış Günü    : 25/10/2021 Pazartesi günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü    : 25/11/2021 Perşembe günü 10:40 - 10:45 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle Bucak Belediyesi Recai Tosyalı Düğün Salonunda yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi   veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para (yalnızca Türk Lirası ) iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2021

FACEBOOK YORUMLAR

  • Reklam