T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
Tüfek Dosya No YİVSİZ AV TÜFEĞİNİN / ARACIN Miktarı (Adet) Tahmini Bedeli (TL) KDV Hariç Geçici Teminat (TL) %10 İhale
Bulunduğu yer Seri No/ Motor No Cinsi Markası Çapı / Modeli Günü Saati
1 BURDUR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1555143 Y. otomatik STOEGER 12 mm 1 4.500,00 450,00 20.11.2023 09:30
2 15E9643 Y. otomatik ARMSAN 12 mm 1 4.750,00 475,00 09:40
3 T1102-17M05806 Y. otomatik SARSILMAZ 12 mm 1 5.250,00 525,00 09:50
4 T1102-17M03438 Y. otomatik SARSILMAZ 12 mm 1 5.250,00 525,00 10:00
5 SA-52678 Y. otomatik LUIGI FRANCHI 12 mm 1 10.000,00 1000,00 10:10
6 5049 Y. otomatik STOEGER 12 mm 1 4.500,00 450,00 10:20
7 5119 Y. otomatik MAGNUM 12 mm 1 1.875,00 187,50 10:30
8 G20020476 Y. otomatik RETAY 12 mm 1 6.000,00 600,00 10:40
9 122421 Y. otomatik EMERALD 12 mm 1 3.250,00 325,00 10:50
10 95 9914 Y. otomatik VURSAN 12 mm 1 5.500,00 550,00 11:00
11 13-0004 Y. otomatik SAFRAN 12 mm 1 3.250,00 325,00 11:10
12 DK73801 Y. otomatik SARSILMAZ 12 mm 1 4.750,00 475,00 11:20
13 9-97-0785 Y. otomatik NİKSAN 12 mm 1 3.000,00 300,00 11:30
14 13E2035 Y. otomatik PHENOMA 12 mm 1 5.500,00 550,00 11:40
15 96 13281 Y. otomatik HUĞLU 12 mm 1 4.000,00 400,00 11:50
16 2205 Y. otomatik PRENSES 12 mm 1 2.000,00 200,00 12:00
17 T1102-16M02052 Y. otomatik SARSILMAZ 12 mm 1 4.750,00 475,00 12:10
18 94-1887 Y. otomatik VURSAN 12 mm 1 5.500,00 550,00 12:20
19 15/01485 Y. otomatik ATA ARMS 12 mm 1 5.250,00 525,00 12:30
20 00 2122151 Otomobil Renault 12 TSW S.Wagon 1979 1 56.250,00 5625,00 13:30
21 AJA019758 Panelvan (Kamyonet) Volkswagen 2.4D 1998 1 155.000,00 15500,00 13:40
22 131A10160510973 Otomobil Tofaş-Fiat (Doğan) 1991 1 77.500,00 7750,00 13:50
23 162FMJ2C7000288 Motorsiklet Arora 2012 1 31.250,00 3125,00 14:00
 • İl Şube Müdürlüğümüzce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen yukarıda nitelikleri belirtilen 19 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet Binek Otomobil, 1 adet Motorsiklet ve 1 adet Panelvan (Kamyonet) araç; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 20/11/2023 Pazartesi Günü karşılarında gösterilen saatlerde Burdur İl Şube Müdürlüğümüzün "Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:1 BURDUR" adresindeki hizmet binasında, Müdürlüğümüzce teşekkül edecek komisyon huzurunda ihale ile satışları yapılacaktır.
 • İhaleye katılmak isteyen istekliler tarafından ihale saatine kadar;
 1. Satın alınmak istenilen taşınır mala ait geçici teminat makbuzu (dekont) veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi,
 2. Kanuni İkamet Belgesinin ibraz edilmesi,
 3. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
 4. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisinin (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) ibraz edilmesi,
 5. İhale şartnamesini imzalayarak ibraz etmesi, gerekmektedir.
 • Satın alınmak istenilen tüfek ile araca ait geçici teminat bedelinin (Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur İI Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Burdur Şubesindeki TR03 0001 0000 5857 3583 185001 IBAN numaralı hesabına yatırılması) dekontu veya banka teminat mektupları (süresiz, limit içi ve teyit yazısı olmalıdır), (Tüfek için banka hesabına geçici teminat yatırılırken açıklama kısmına ihaleye katılacak kişinin T.C. kimlik numarası ve ihaleye katılacağı av tüfeğin cinsi, markası, çapı, seri numarası ve tüfek dosya numarası yazdırılacaktır. Araç için banka hesabına geçici teminat yatırılırken açıklama kısmına ihaleye katılacak kişinin T.C. kimlik numarası ve ihaleye katılacağı araç markasını / motor no yazdırılacaktır.)
 • Yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyen;

Av Bayileri "geçerli av tüfeği satıcılık (bayilik) belgesi", şahıslar katılacak ise ilgili kurumlardan alınacak "yivsiz tüfek satın alma belgesi" veya "geçerlilik süresi dolmamış yivsiz tüfek ruhsatnamesi" aslı ve fotokopisini vermek zorundadırlar. Yivsiz tüfek satın alma belgesi ile ihaleye katılacaklar satın almak istedikleri her bir tüfek için ayrı ayrı belge getireceklerdir. Ayrıca geçerlilik süresi dolmamış "yivsiz tüfek ruhsatnamesi" ile ihaleyi kazanan katılımcı tüfeğin teslimi esnasında her bir satın aldığı tüfek için ayrı "yivsiz tüfek satın alma belgesi'”ni Şube Müdürlüğüne ibraz etmek  zorunda olup, satın alma belgesi teslim etmeyenlere silah satışı ve teslimi yapılmayacak, söz konusu belgeyi teslim etmeyenlerin ihaleleri iptal edilmiş sayılacaktır. Ayrıca teminatları iade edilmeyecek olup Burdur İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabına irad kaydedilecektir.

 • Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile % 10 oranında geçici teminat alınacaktır. İhale başlama saatinden önce geçici teminat yatırılmak zorundadır.
 • Satışı yapılacak yukarıda bilgileri yazılı yivsiz av tüfekleri 17/11/2023 tarihinde mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz hizmet binasında teşhir edilerek isteklilerce görülebilecektir. Satışı yapılacak 3 adet araç mesai saatleri içerisinde Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Otoparkında görülebilecek, 1 adet Renault 12 TSW S.Wagon otomobil ise mesai saatleri içerisinde Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Deposunda görülebilecektir.
 • Satışı yapılan eşyaların bedeli peşin tahsil edilecektir. İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli ayrı tahsil edilecektir.
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenilen belgeleri ihale tarihine ve ihalenin başlangıç saatinin 30 dakika öncesine kadar, yani 20/11/2023 Pazartesi Günü Saat: 09:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Burdur İl Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu gerek gördüğünde araç ve tüfeklerden herhangi birini ihaleden çıkarabilir. İhale saatinde satılmayan tüfek yada araç olduğunda son tüfek/araçlar satıldıktan sonra yeniden bu tüfek/araçları satışa sunmakta serbesttir.
 • İhaleye 18 yaş altı kişiler katılamaz. Posta ile yapılacak müraacatlar kabul edilmeyecektir. İhale ilanında bulunmayan hükümler için ihale şartnamesindeki hükümler geçerlidir.
 • İhalenin yapılacağı salona ihaleye katılacak istekliler haricinde hiç kimse alınmayacaktır.
 • Satılacak araç mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Aracın çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izin için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup ihale sonrası aracın çalıştırılamaması ve yapılmış masrafların tahsili konusunda idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.
 • İhaleye katılanlar yukarıda sayılan şartları kabul etmiş sayılır.
#ilangovtr Basın No ILN01922820