Ekmek fiyatlarına olduğu gibi simit fiyatlarına da düzenleme getiren Ticaret Bakanlığı, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir değişiklikle, fiyat değişikliklerinin Bakanlık onayına bağlı olduğunu duyurdu. Yeni yönetmelik gereği, simit fiyatlarındaki herhangi bir artış ya da indirim için Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınması gerekecek. Bu adımın, fiyat istikrarını sağlamak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla atıldığı belirtiliyor. Artık simit fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik, Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı Logo.svg

"Resmi Gazete'de Yayınlanan Yönetmelik Değişikliğinin Detayları"

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç on beş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.