Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize'nin Merkez İlçesi Kendirli Beldesi Düz Mahallesi'nde 79 adet konut ve altyapı inşaatı ihalesi açacak. İhale, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İhale, açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale konusu işin süresi, yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanını EKAP üzerinden bedelsiz olarak görebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ise e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale tarihinden önce aşağıdaki belgeleri EKAP üzerinden yüklemeleri gerekmektedir:

  • Teklif mektubu
  • Geçici teminat
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere, EKAP üzerinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ