Posta sektöründeki şikayetlerin dağılımı incelendiğinde, şube/acente/personel şikayetleri en fazlaydı (%46,4), ardından geç teslimat şikayetleri (%16,8) geliyordu. Diğer şikayet kategorileri arasında kayıp-çalıntı, hasarlı teslim, yanlış adrese-kişiye teslim, yanlış-eksik bilgilendirme, ücretlendirme, veri gizliliği ve diğerleri bulunuyordu.

Mobil iletişim sektöründe ise en fazla şikayet faturalandırmayla ilgiliydi. İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) hizmetleri ile ilgili şikayetler de önemli bir paya sahipti. 

Mobil sektörde en fazla şikayet faturalandırmada yapılırken, İSS hizmetinde bağlantı/hizmet kalitesi, Uydu Platform Hizmeti'nde abonelik işlemleri, Sabit Telefon Hizmeti'nde ise abonelik işlemleri ile ilgili şikayetler öne çıktı.