Reklam

Orman Genel Müdürlüğü 5 Bin Orman İşçisi Alacak! İşte Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu! OGM 5000 personel alımı gerçekleştirecek.

Orman Genel Müdürlüğü 5 Bin Orman İşçisi Alacak! İşte Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri
07 Nisan 2022 - 16:40
Reklam
Reklam
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu! OGM 5000 personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, OGM’ye pek çok ilde üzerinden orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlanırken, son başvuru tarihi 15 Nisan olarak belirtildi. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte OGM işçi alımı başvuru şartları ne? İşte OGM 5000 personel alımı 2022 ilanı!
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvurusunda bulunacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

BURDUR'DA 44 İŞÇİ ALINACAK
Burdur İl Genelinde çalışmak üzere Orman İşçisi olarak 30, Fidanlık İşleri ve Bahçıvanlık için 1, İtfaiyeci olarak 10 ve Aşçı olarak 3 işçi olmak üzere 44 işçinin alınacağı duyuruldu.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

 

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.  İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,     

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                                                      

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,      

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                           

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 

DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Cinsiyeti erkek olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

 

DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3.       * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya, 

          * Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,

          * Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,

          * Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

   Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5.       * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,

          * İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.  

 

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2."Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5.       * Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,

       * Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 

 

ALIMI YAPILACAK GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI İL DAĞILIMI
İL DİĞER ORMAN İŞÇİSİDİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLARİTFAİYECİİŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISIAŞÇITOPLAM 
ADANA14991047179
ADIYAMAN413019
AFYONKARAHİSAR24000226
AĞRI9000110
AKSARAY205018
AMASYA241103240
ANKARA80291036128
ANTALYA140318414179
ARDAHAN20040125
ARTVİN1063537124
AYDIN331100246
BALIKESİR146101049179
BARTIN45000247
BATMAN400015
BAYBURT710019
BİLECİK470100259
BİNGÖL510017
BİTLİS5040110
BOLU11415310133
BURDUR301100344
BURSA12631048151
ÇANAKKALE10941048135
ÇANKIRI672100382
ÇORUM481100362
DENİZLİ762103798
DİYARBAKIR510017
DÜZCE37150447
EDİRNE30150238
ELAZIĞ15473130
ERZİNCAN30200234
ESKİŞEHİR583103377
ERZURUM482103366
GAZİANTEP41100116
GİRESUN81353698
GÜMÜŞHANE42000244
HAKKARİ300014
HATAY712104390
IĞDIR005016
ISPARTA353103354
İSTANBUL496104574
İZMİR9141044113
K.MARAŞ8031034100
KARABÜK480100462
KARAMAN28150236
KARS20150228
KASTAMONU232410321270
KAYSERİ15173127
KIRIKKALE005016
KIRKLARELİ48370361
KIRŞEHİR005016
KİLİS303017
KOCAELİ56050364
KONYA76653494
KÜTAHYA10721047130
MALATYA2270112
MANİSA8151006102
MARDİN320016
MERSİN15971049189
MUĞLA168610310197
MUŞ4050110
NEVŞEHİR005016
NİĞDE015017
ORDU58350470
OSMANİYE542100369
RİZE38250247
SAKARYA853735103
SAMSUN62650578
SİİRT400015
SİNOP842536100
SİVAS52150361
ŞANLIURFA3240110
ŞIRNAK400318
TEKİRDAĞ80100119
TOKAT68350480
TRABZON881533100
TUNCELİ3150110
UŞAK321100245
VAN4140110
YALOVA00100111
YOZGAT65200370
ZONGULDAK76353491
GENEL TOPLAM39371835001002805000

FACEBOOK YORUMLAR