Öğrenilmiş çaresizliğin sebep olduğu ruh hali, kişinin kendi yeteneklerine ve potansiyeline olan inancını azaltır ve yeni zorluklar karşısında pes etmesine neden olur.

Öğrenilmiş çaresizlik, aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

Kişi, tekrarlanan olumsuz deneyimlerle karşı karşıya kalırsa. Örneğin, bir çocuk, okulda sürekli olarak başarısız olursa, öğrenmeye karşı ilgisini kaybedebilir ve kendini yetersiz hissedebilir.

Kişi, kontrolünün dışındaki durumlarla karşılaşırsa. Örneğin, bir kişi, doğal bir afette veya savaşta mağdur olursa, kendini çaresiz hissedebilir.

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir Belirtileri Nelerdir

Öğrenilmiş çaresizliğin belirtileri şunlardır:

Kişi, yeni zorluklar karşısında pes etme eğilimindedir.

Kişi, kendi yeteneklerine ve potansiyeline olan inancını yitirir.

Kişi, depresyon, anksiyete ve öfke gibi duygusal sorunlar yaşayabilir.

Öğrenilmiş çaresizliği önlemek için, çocukların ve gençlerin olumlu deneyimlerle karşılaşmaları ve kontrollerinin altındaki durumlarla başa çıkmayı öğrenmeleri önemlidir. Ayrıca, yetişkinlerin de zorluklarla karşılaştıklarında pes etmemek ve kendi başlarına çözümler üretmek için çabalamaları gerekir.

Öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden gelmek için, aşağıdakiler yapılabilir:

Kişinin, kendi yeteneklerine ve potansiyeline olan inancını güçlendirmek gerekir. Bu, kişinin başarılarını takdir etmek ve onu yeni şeyler denemeye teşvik etmekle sağlanabilir.

Kişinin, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi gerekir. Bu, kişinin problem çözme ve stres yönetimi tekniklerini öğrenmesiyle sağlanabilir.

Kişinin, destekleyici bir çevreye sahip olması gerekir. Bu, kişinin aile, arkadaşlar ve profesyoneller tarafından desteklenmesi ile sağlanabilir.