Musibet ve bela, Allah'ın kullarına bir imtihanı olarak görülmelidir. Bu imtihanı veren Allah, aynı zamanda ondan kurtaracak olan da O'dur. Bu nedenle, musibet ve beladan kurtulmak için dua etmek, Allah'a sığınmak ve O'na güvenmek gerekir.

Musibetten ve beladan kurtulmak için okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualardan bazıları şunlardır:

  • "Bismillahirahmanirrahim. Allahümme inni eûzü bike min şerri külli şey'in ente ahlühü, min şerri nefsihi ve min şerri şeytâni ve min şerri insün ve cinni." [Resim: Musibetten ve Beladan Kurtulmak İçin Okunacak Dua]
  • "La ilahe illallahül halimül kerim. Sübhanellahül azim. Allahümme inni eûzü bike min şerri külli şey'in ente ahlühü."
  • "Bismillahirahmanirrahim. Allahümme eûzü bike min gadabi rabbi ve şerri ikabihi ve şerri iblisin ve şerri ehlih."
  • "Hasbiyallahü ve ni'mel vekil. Hasbiyallahü la ilahe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim."
  • "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Bu duaların Türkçe anlamları şu şekildedir:

  • "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Her şeyin şerrinden sana sığınırım, nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, insan ve cinin şerrinden."
  • "Allah'ım! Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'ı tesbih ederim. Allah'ım! Her şeyin şerrinden sana sığınırım, zira sen onların şerrinden sorumlusun."
  • "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Rabbimin gadabından, azabından, İblis'ten ve ehlinden şerrinden sana sığınırım."
  • "Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Allah bana yeter, başka ilah yoktur. O'na tevekkül ettim ve O, arşın sahibidir."
  • "Güç ve kudret ancak yüce ve büyük Allah'a aittir."

Bu duaları, musibet veya bela ile karşılaştığınızda veya herhangi bir korku ve endişe duyduğunuzda okuyabilirsiniz. Ayrıca, her gün düzenli olarak okumanız da faydalı olacaktır.

Musibetten ve beladan kurtulmak için dua ederken, samimi bir şekilde Allah'a yalvarmak ve O'ndan yardım istemek gerekir. Ayrıca, dualarımızı günahlardan ve kötülüklerden uzak bir şekilde yapmamız da önemlidir.