Hem Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olabilecekler, hem de 60 yaşında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında ikinci bir emekli aylığına sahip olabilecekler. Dahası her iki emekli aylığı da herhangi bir kesinti olmadan alınabilecek! Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ikinci emeklilik için şart olan yaşın 60 olması bekleniyor. Bu sayede, çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelir kaynağı sağlanacak ve mali açıdan daha güvence altında olmaları sağlanacak. Ayrıca geçmiş döneme ait kıdem tazminatı gibi haklar da korunacak ve saklı kalacak.

Orta vadeli program ile emeklilikte ek gelir sağlanacak

Hükümetin Orta Vadeli Programı’nın önemli unsurlarından biri, emeklilik döneminde ek gelir yaratmayı ve çalışma yaşamı boyunca yaşam standardını korumayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturmak. Bu sistem, otomatik katılım sistemi ve işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek.

TES’in temel amacı, işverenlerin mevcut yükünü artırmadan emeklilik fonuna katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, tamamlayıcı emeklilikte düşük maaş alanlardan daha az, yüksek maaş alanlardan daha fazla kesinti yapılması öngörülmektedir. Bu adil formül, emeklilik döneminde gelir eşitsizliklerini azaltmayı hedeflemektedir. Çalışanlar için TES, emekliliklerini talep ettiklerinde sistemden çıkma veya kademeli çıkış gibi
seçenekler sunacaktır. Bu da çalışanlara, emeklilik dönemine uygun bir şekilde geçiş yapma esnekliği sağlayacaktır.

emekliii

Dünyada üç farklı emeklilik sistemi uygulanıyor

Dünya genelinde üç farklı emeklilik sistemi uygulanmaktadır. Kamu, işyeri bazlı ve gönüllü emeklilik. Bazı ülkelerde tamamlayıcı emeklilik zorunlu olabilirken, diğerlerinde gönüllü, mesleki veya sektörel olabilmektedir. Türkiye’de ise kamu emeklilik sistemi ve Bireysel Emeklilik Sistemi olmak üzere iki sistem bulunmaktadır. Yeni bir sistem olan İşyeri Bazlı Emeklilik Sistemi ise gelecek yıl yürürlüğe girecektir.

TES, hem çalışanların hem de işverenlerin katıldığı ve devlet tarafından desteklenen bir sistemdir. Bu sistem, ek emeklilik geliri oluşturmayı ve hane halkının tasarruflarını artırmayı hedeflemektedir. Çalışan, işveren ve devlet tarafından yapılan nakdi katkılar, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecektir. Çalışanlar, fon seçimini kendileri yapabilecek. İşçiler, bir yıldan az çalıştıkları işten istifa ettiklerinde sadece kendi katkılarına sahip olacaklardır. Bir yıldan uzun süreli çalıştıkları işten istifa ettiklerinde, bireysel fon hesaplarındaki primler hesaplarında kalacak ve fonlarda büyümeye devam edecektir. Çalışanlar, kısmi çıkış veya emeklilik yaşına geldiklerinde bu fonları alabileceklerdir.