Medya sektöründe tekelleşme, demokrasi ve özgürlük açısından kısıtlayıcı bir etki oluşturmaktadır.

Medya tekelleşmesi, aynı türde veya farklı türde birden fazla medya kuruluşunun tek bir kişi veya kuruluş tarafından kontrol edilmesidir. Yatay tekelleşme, aynı türde medya kuruluşlarının birleşmesidir. Dikey tekelleşme, farklı türde medya kuruluşlarının birleşmesidir. Çapraz tekelleşme ise, aynı sektörde farklı türde medya kuruluşları ile birlikte diğer sektörlerde de faaliyet gösteren bir kişinin veya kuruluşun sahipliği altındaki medya kuruluşlarıdır.

Medya tekelleşmesinin nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Rekabet koşullarının azalması

Teknolojik gelişmeler

Yatırım maliyetlerinin artması

Kamu politikaları

_Medya'da Tekelleşme, Çapraz, Yatay ve Dikey Tekelleşme (1)

Medya tekelleşmesinin olumsuz etkileri ve sonuçları:

Haber ve bilgi çeşitliliğinin azalması

Halkın haber alma hakkının kısıtlanması

Farklı düşüncelerin ifade edilmesinin zorlaşması

Basın özgürlüğünün ihlali

Medya çalışanlarının bağımsızlığının azalması

Medya tekelleşmesi, demokrasinin temel unsurlarından biri olan özgür basın için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tekelleşme, halkın haber alma ve doğru bilgi edinme hakkını kısıtlayarak, demokratik sistemin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir.

Medya tekelleşmesini önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Rekabet koşullarının iyileştirilmesi

Yatırım maliyetlerinin azaltılması

Kamu politikalarının medya tekelleşmesine karşı güçlendirilmesi