Reklam

MASKE-HES KODU-PCR TESTİNE SON

MASKE-HES KODU-PCR TESTİNE SON
04 Mart 2022 - 11:09
Reklam
Reklam
Reklam
04.03.2022 TARİH VE 2022/6 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulumuz 04.03.2022 cuma günü saat 09.00’da Vali Ali ARSLANTAŞ başkanlığında  toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;
"Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.
Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E-¬13588366-¬149-¬377 sayılı yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.
Bu kapsamda;

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;
1.İlgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarımızla alınan ; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

2. MASKE KULLANIMI;
2.1¬ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmamasına,
2.2¬ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine,

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;
3.1¬
Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

4. PCR TESTİ;
4.1¬
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E-¬13588366-¬149-¬377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine

5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;
Sağlık Bakanlığının ilgi 03.03.2022  tarihli ve E¬-13588366-¬149-¬389 sayılı yazısı   doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine,
5.1¬ Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmamasına,
5.2¬ Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmemesine,
5.3¬ 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,
5.4¬ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS-CoV¬2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,
5.5¬ Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı kalmasına,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FACEBOOK YORUMLAR