Mali mühür, tüzel kişilere verilen bir elektronik imza türüdür. Mali mühür, firma kaşesinin elektronik halidir ve firmanın imza yetkisine sahip kişinin imzasını temsil eder. Mali mühür, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve diğer elektronik belgelerde kullanılır.

E-imza, gerçek kişilere verilen bir elektronik imza türüdür. E-imza, kişinin ıslak imzasının elektronik halidir ve kişinin imza yetkisini temsil eder. E-imza, elektronik sözleşmeler, elektronik tebligat, elektronik kamu hizmetleri ve diğer elektronik uygulamalarda kullanılır.

Mali Mühür Ve E-İmza Nedir Farkları Nelerdir

Mali mühür ve e-imza arasındaki farklar şunlardır:

Alınan kişi: Mali mühür tüzel kişilere verilir, e-imza ise gerçek kişilere verilir.

Temsil ettiği şey: Mali mühür firma kaşesini temsil eder, e-imza ise kişinin ıslak imzasını temsil eder.

Kullanım alanları: Mali mühür, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve diğer elektronik belgelerde kullanılır, e-imza ise elektronik sözleşmeler, elektronik tebligat, elektronik kamu hizmetleri ve diğer elektronik uygulamalarda kullanılır.

Mali mühür ve e-imzanın ortak özellikleri şunlardır:

  • Her ikisi de dijital imza türüdür.
  • Her ikisi de elektronik belgelerin ve imzaların güvenliğini sağlar.
  • Her ikisi de elektronik ortamda kullanılır.