Samsun İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplamda 8 temizlik personeli alımı gerçekleştirecek.

İLKADIM SYDV PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • En az ilkokul diplomasına sahip olmak.
 • 18-45 (dahil) yaş aralığında olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) aydır İlkadım İlçesinde ikamet ediyor olmak
 • Proje kapsamında çalışacak kişiler projeden faydalanacak yaşlı ve engelli vatandaşların ve evlerinin (cam, kapı, zemin, banyo, lavabo, mutfak temizliğinin yapılması; tül, perde, nevresim, çamaşırlarının yıkanıp ütülenmesi v.b. işler) ve proje faydalanıcılarının kişisel hijyenini sağlamakla görevli olup, projede çalışacak kişilerin görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.
 • En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak (aktif olarak araç kullanıyor olmak tercih sebebidir.
 • Geriatri bölümü mezunu ya da engelli ve yaşlı bakım konusunda kurs alarak sertifika sahibi olmuş kişiler ile Hijyen sertifikası olan kişiler tercih sebebidir.
 • Adli sicil kaydı bulunmamak.
 •  İlkadım ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirtilen sayıda veya belirtilen sayıdan daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini ertelemek hususlarında tamamen serbesttir.
 • Başvuru sahipleri başvuru süresi içerisinde, başvuru için istenen olan belgeleri dosya içerisinde yetkili kişiye bizzat elden teslim edecek olup şartlara uygun başvuru sahiplerine başvuru esnasında teslim ettikleri belgeler karşılığında ıslak imzalı "Evrak Alındı Belgesi' verilecektir. İstenilen belgeleri suresi içerisinde teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan veya sahte belge ile başvuru yapmak isteyen kişilerin talepleri kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü ile bir ilişiği bulunmamak

Temizlik Personeli Is Ilanlari Yayinlandi Iskur 1200 Personel Alimi Yapacak 1661318238

İLKADIM SYDV PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi
 • Ilan tarihinden en az altı ay önce Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet edildiğini gösterir belge
 • İş Başvuru Formu (İlkadım İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilicektir.)
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma/Mezuniyet Belgesi 
 • Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi Sertifikası, Hijyen Belgesi veya sunulacak diğer belgelerin Aslı ve Fotokopisi 
 • Başvuru sahibinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü kişilere ait sigorta tescil ve hizmet dökümü belgesini ve kendisinin halen uzun vadeli sigorta kollarına tabii olacak şekilde çalışıyor olmadığını gosterir belge. (Sigorta tescil ve hizmet dökümü belgesi e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebileceği gibi İlkadım ilçesi Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden de temin edilebilir.)
 • Sağlık Raporu (Aile Hekimliklerinden alınacak ve İşe Başlama sürecinde talep edilecektir)
 • Banka Hesap Numarası (İşe Başlama sürecinde talep edilecektir)
 • Sürücü Belgesi Aslı ve Fotokopisi  


  Başvurular ve evrak teslimi, şahsen yapılacaktır. Fax, e-mail, sosyal medya araçları, kargo, posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kaynak: Haber Merkezi