İklim değişikliği, dünya genelindeki sıcaklıkların uzun vadeli olarak artması ve bu artışın, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar üzerinde ciddi etkilerinin olması durumudur.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde olabilir. Doğrudan etkiler, iklim değişikliğinin neden olduğu hava olayları, örneğin sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve fırtınalar gibi olaylardan kaynaklanır.

Bu olaylar, sıcak çarpması, kalp krizi, felç, solunum yolu hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Dolaylı etkiler, iklim değişikliğinin neden olduğu gıda kıtlığı, su kıtlığı, göç ve diğer sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanır.

Bu sorunlar, stres, depresyon, uykusuzluk ve diğer ruh sağlığı sorunlarına neden olabilir.