Reklam

Hasan Konu Yazdı: "Siz Hangi Sülaledensiniz?"

Hasan Konu Yazdı: "Siz Hangi Sülaledensiniz?"
21 Ekim 2021 - 18:17
Reklam
Reklam
BUCAK’TA SÜLALELER

OĞUZHAN’DAN DOĞAN ŞEHİR: BUCAK adlı kitabımda Bucak’taki sülaleleri ele almıştım. Orada yer alan isimleri rahmetli Ali Efe ile birlikte belirlemiştik. Kasabamızla ilgili olarak yaptığım pek çok çalışmada ilçemiz eşrafından Sayın Mahmut Yüce’den de pek çok kereler yardımlar gördüm. Mahmut ağabey, 1960’lı yıllarda Bucak’ta yaşayan sülaleleri kendi tarzıyla kafiyeli olarak toparlamıştır.
Mahmut ağabeyin ezbere hemen söyleyiverdiği sülaleler buraya onun tarzıyla alınmıştır. Mahmut Yüce’nin 1960’lı yıllarda kafiyeli ve kendine has üslubuyla düzenlediği bu sülalelerin sayısı 326’dır. Köyden kente göç olgusunun henüz başlamadığı yıllarda yapılan bu tespit 1960’ların Bucak’ında yaşayanlar hakkında bir fikir verebiliyor. Aşağıda bu sülaleler Mahmut Yüce’nin sıralamasıyla verilmiştir.
Alihocalar
Hasanhocalar
Murathocalar
Hüseyinhocalar
Halilhocalar
Şabanhocalar
İmamlar
Karaimamlar
Çilimamlar
Mollamahmutlar
Mollahaliller
Mollahüseyinler
Mollahasanlar
Hafızmehmetler
Hafızhasanlar
Ömerhafızlar
Ahmethafızlar
Bekirhafızlar
Cıkcıklar
Osmancıklar
İbrahimcikler
Hasancıklar
Zopçaklar
Velicikler
Aliceler
Deliceler
Kurucalar
Hacıömerler
Hacebişler
Hacıabdullahlar
Hacıbekirler
Hacıalihafızlar
Hacısarılar
Hacıhaytalar
Hacıhüseyinler
Hacıosmanlar
Hacısokular
Hacısüleymanlar
Hacısüllüler
Hacıaliler
Hacıdeliler
Hacıalibeyler
Alvanlar
Aydaşlar
Ayanlar
Ayranlar
Bayramlar
Allenler
Avşarlar
Aşkaliler
Alıbazlar
Karacalar
Karahüseyinler
Karaaliler
Karaibrahimler
Karamustafalar
Karahasanlar
Karabıçılar
Karayusuflar
Karamehmetler
Karayiğitler
Canavarlar
Kurtlar
Çakallar
Sirkeliler
Keneler
Karıncalılar
Çekirgeler
Kedililer
Köpekçiler
Erkeçler
Dekeler
Karadekeler
Kırılar
Ayıcılar
Deveciler
Aklar
Beyazlar
Akçalar
Akmehmetler
Akçabeyler
Sarılar
Sarıhüseyinler
Aksakallar
Gökmenler
Kulalar
Kızılcalar
Ataşlar
Ateşler(Aydaşlar)
Dumanlar
Külcüler
Çulcular
Heybeciler
Torbalılar
Çakacılar
Kepeciler
Kelleciler
Akbaşlar
Karabaşlar
Sarıbaşlar
Kocakeller
Karakeller
Kelosmanlar
Kelağalar
Kelmehmetler
Kelveliler
Kaşıkkulaklar
Akkulaklar
Çatıkkaşlar
Kulaksızlar
Karışıklar
Kırışıklar
Alagözler
Karagözler
Camgözler
Dişçiler
Dilsizler
Doğruboyunlar
Bağrıaçıklar
Ciğerciler
Davulcular
Zurnacılar
Tefçiler
Düdükçüler
Borucular
Süllüler
Kelsüllüler
Süngüler
Güllülüler
Kirliler
Süleler
Şıhlar
Sivriler
Şibbekler
Savlular
Sarımsaklılar
Sallancalar
Hıralar
Gebeşler
Bacaklar
Karabacaklar
Kocabacaklar
Bacaksızlar
Kocaparmaklar
Altıparmaklar
Parmaksızlar
Gölükler
Gilikler
Yılıklar
Dağlılar
Dalbaklar
Dorumlar
Dokdoklar
Dalliciler
Duraliler
Dimbiller
Dembeller
Dırıtlar
Abbaslar
Bektaşlar
Bolleler
Beslekler
Badaplılar
Pakişliler
Haslılar
Fesliler
Heseler
Musalar
Kısalar
Köseler
Hökeler
Hoyrazlar
Hızırlar
Hatıplar
Hazırevlatlar
Kadıoğulları
Kadıyusuflar
Kadıahmetler
Adikadılar
İbişkadılar
Şabanlar
Toparşabanlar
Tefiller
Tekeliler
Tekerciler
Tatlar
Tantikliler
Tahirler
Tombaklar
Tıngılar
Tokalleler
Tokurlar
Toşurlar
Küşürler
Toparraşitler
Toparhasanlar
Toparkocalar
Toparoğlanlar
Kocamehmetler
Abdıllesiler
Ağlarcalar
Alaylılar
Dereliler
Kapçılar
Kalaycılar
Marangozlar
Kadirustalar
Kasaplar
Demirciler
İğciler
Kıyıcılar
Korukçular
Helvacılar
Hallakçılar
Müezzinler
Mıhçılar
Görekler
Tüccarlar
Yağcılar
Yorgancılar
Nalbantlar
Okkacılar
Postacılar
Eskiciler
Göncüler
Tuğcular
Cıganlar
Ciranlar
Cıllılar
Cırıllar
Çürükler
Çömçömler
Çivililer
İpekler
İzmitliler
Ismaçlar
Kartlar
Gasdimler
Gullemciler
Kamalılar
Fişekçiler
Topçular
Cenkçiler
Atıcılar
Çakacılar
Canalar
Cangalar
Carımlar
Çavdarlar
Candanlar
Cazgırlar
Çakırlar
Cımbarlar
Çiteciler
Cipililer
Çıraklar
Civciler
Civcerler
Çingiller
Çöteler
Çerçiler
Efendiler
İsmailefendiler
Alipaşalar
Adildedeler
Keleşler
Eminler
Emdenler
Gotanaklar
Gostaklar
Kirişler
Kenişler
Kolaklar
Gücükler
Kürükler
Gocaosmanlar
Körömerler
Deliömerler
Gopuklar
Kürtler
Küstüler
Müftüler
Ütücüler
Yakuplar
Yörükler
Yalancılar
Yetimler
Üyücüler
Yuvalılar
Eyüpler
Eyvazlar
Ekşiler
Fakılar(Fakihler)
Gaziler
Gasserler
Gemerizler
Gedikler
Gümüşler
Moriler
Madıruplar
Meçikler
Mışırıklar
Misiriler
Memililer
Mencilisler
Mıgırdıçlar
Manavlar
Nurullahlar
Natıflar(Latifler)
Sadettinler
Seydahmetler
Zahitler
Zeybekler
Zopçaklar
Onbaşılar
Omarçalar
Osmanefeler
Osmanağalar
Öksüzhasanlar
Üskümenler
Veliler
Vicirler
Kıntırlar
Kekeçler

FACEBOOK YORUMLAR