header_menu_icon

"Burdur Beji" Artık Dünyada Bir Marka

 

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) ilgili daire başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla “Mermer Artıkları Değerlendirme Projesi” İstişare Toplantısı yapıldı.
 
Göreve başladığı günden itibaren, ihracat ve istihdam alanında İlimizin lokomotif sektörü konumunda olan “Burdur Beji” ile dünyada marka haline gelen, Doğaltaş sektörüne ayrı bir önem veren Vali Arslantaş, gerek Ankara düzeyinde, gerekse İlimiz düzeyinde atılması gereken adımları Milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri, oda, stk ve sektör temsilcileri ile istişare içerisinde ele almaya gayret gösteriyor.
 
Bu kapsamda yapılan girişimler neticesinde MAPEG Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Mermer Artıkları Değerlendirme Projesi” ile ilgili olarak Burdur ili proje için pilot bölge olarak belirlenmiştir.
 
Bugün gerçekleşen toplantı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürlüğünden gelen ilgili daire başkanları ve uzmanlar, sektör temsilcileri bir araya gelerek proje hakkında kapsamlı sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.
 
İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden toplantıda Vali Arslantaş, Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, Milletvekili Sayın Yasin Uğur, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Doğal Taş Dairesi Başkanı Abdülkerim Aydındağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Doğaltaş madenciler Mermer Makine Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nasuh Ekinci ve Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Arslan, Maden Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci konuşma yaptılar.
 
Konuşmaların ardından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Doğal Taş Dairesi Başkanlığı uzman personeli tarafından Doğaltaş sektörü ve projeyle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. 
 
Sunumun ardından toplantının son bölümünde Vali Arslantaş tarafından hazıruna söz verilerek Doğaltaş alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirmeleri ve karşılıklı değerlendirmede bulunulmasıyla toplantı sona erdi. 
Sektör temsilcileri toplantıda yaptıkları konuşmada, sektöre verdiği önem ve bakanlık düzeyinde daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı dolayısıyla Vali Arslantaş’a teşekkür ettiler.
 
VALİ ARSLANTAŞ TOPLANTIDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA; 
“Günümüzde hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve ekonomik kalkınma gibi nedenler doğal kaynakların kullanımını artırmıştır. Türkiye ekonomisine en çok katkısı bulunan madencilik sektörünün başında mermer gelmektedir. Mermerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazar payı bakımından ülke ekonomisine direkt katkı sağladığı görülmektedir. Türkiye’de mermer ocaklarının dağılımına bakıldığında en fazla Güney Batı Anadolu Bölgesinde olduğu ve bu bölgede üretim yapan ve ürettiği mermeri tüm dünyaya ihraç eden illerimizden biri de Burdur’dur. 
 
İlimizde 217 Ruhsatlı Mermer Ocağı, 70 Faal Ocak,123 Mermer Fabrikası ve Atölyesi bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışan toplam 10.854 kişiden 6.151 kişiye iş sağlayarak istihdamın % 57’sini oluşturmaktadır.
 
İlimizden 2013-2020 yılları arasında toplam 1 Milyar 452 Milyon Dolar ihracat gerçekleşmiş olup, bu ihracatın 1 Milyar 48 Milyon Doları mermer ihracatıdır. 
 
Her yerde ve her sektörde olduğu gibi Burdur’da da mermer sektöründeki hızlı büyüme ile mermer ocaklarının sayısının artması, plansız ve kontrolsüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve doğaya hızla insan elinin değmesi gibi sebepler doğal yaşam ortamlarının bozulmasına ve çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir.
 
Bu nedenle daha planlama aşamasından başlanarak faaliyete son vermeye kadar tüm aşamalarda blok mermer üretimi faaliyetinin çevreye olan etkileri belirlenmeli, gerekli önlemler alınmalı ve çevre ile uyumlu faaliyet gerçekleştirilmelidir. Faaliyet sırasında çalışacak tüm personele, çevre kavramı, çevre kirliliği ve sonuçları, hava kirliliği ve kontrolü, gürültü kirliliği ve kontrolü, su kirliliği ve kontrolü, toprak kirliliği ve kontrolü, atık yönetimi, geçici depolama ve çevre mevzuatı kapsamında yükümlülükler hakkında eğitim verilmeli ve bilinçlendirme çalışması yapılmalıdır.
 
Mermer ocağının ormanlık alanlarda açılması durumunda bu alanlarda belirlenecek meşcere haritasına göre faaliyetin orman alanları üzerine olası etkileri ve alınacak tedbirler ile koruma planı belirlenmelidir.
 
Yapılacak yollar yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak şekilde yapılmalıdır. Yeni açılacak yollar, kademe, şantiye, pasa ve stok alanı belirlenirken mümkün olduğunca ağaçsız alanlar veya daha az ağaç kesilecek alanlar seçilmelidir.
 
Depolanan malzemenin yağmur suları ve diğer etkenler ile harekete geçerek yüzey sularına ve dere yatağına ulaşımını engelleyici tedbirler alınmalı, faaliyetlerden kaynaklı atıksular bölgedeki derelere deşarj edilmemelidir. 
 
Mermer ocaklarında blok mermer üretimi sırasında oluşan tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanlarında depolanmalı ve en fazla 180 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan çevrimiçi “Atık Yönetim Uygulaması sayfasından taşıma talebi oluşturup izin/çevre lisansı almış firmalara verilerek geri kazanımı veya bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Ayda 1 ton veya daha fazla tehlikeli atık oluşması halinde tehlikeli atıkların geçici depoladığı alanlar için geçici depolama izni alınmalıdır.
 
Pasalar, pasa depolama alanı dışında hiçbir yere dökülmemeli ve taşmaması için tedbirler alınmalıdır. Çünkü bu malzemenin döküldüğü yerden kaldırılması zaman, iş gücü, can ve mal güvenliği açısından mümkün olmamaktadır. 
 
Mermer pasası mevzuatımızda inert maden atığı olarak değerlendirilmektedir. Maden atıklarının miktarının azaltılması, işleme tabi tutulması, geri kazanımı, yeniden kullanımı, maden sahası dışında başka bir alanda hammadde olarak kullanımı ve bertarafı esas olup bu kapsamda çalışmalar yürütülmeli, inert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanması sağlanmalı, Mermer ocaklarında çok ciddi miktarda pasa oluştuğundan bu mermer artık malzemeler tekrar değerlendirilerek hem ülke ekonomisine kazandırılmalı hem de çevre kirliliği önlenmelidir.
 
Bakanlığımızdan gelen kıymetli misafirlerimizle ilimizde oluşan artık madenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda daha öncede görüşmelerde bulunduk. İlimizin bu amaçla yapılacak çalışmalarda pilot il olması ve tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışma örneklerinin hayata geçirilmesi için misafirlerimizin yaptıkları çalışmaları ve önerileri az sonra sektörümüzün temsilcileriyle paylaşacağız” dedi.
 
Toplantıya Vali Ali Arslantaş’ın yanı sıra Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Yasin Uğur, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Doğal Taş Dairesi Başkanı Abdülkerim Aydındağ, Metalik Madenler Dairesi Başkanı Mustafa Yıldız, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, ilçe ve belde belediye başkanları, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, siyasi parti il başkanları, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdür V. Mahmut temel, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, kurum müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Doğaltaş Madenciler Mermer Makine Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nasuh Ekinci ve Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Arslan, İl Genel Meclisi üyeleri, mühendisler, maden sektörü firma sahipleri ve temsilcileri katıldı.