Fizibilite raporu sayesinde, proje geliştiriciler, yatırımcı ve girişimciler, yapılması planlanan yatırım hakkında öngörülebilir kar-zarar hesaplaması yapabilirler.

Fizibilite raporu, bir projenin teknik, ekonomik, finansal ve yasal yönlerini değerlendirir. Bu değerlendirmeler, projenin başarılı olup olmayacağını ve yatırımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını belirlemek için yapılır.

Fizibilite raporunda yer alan bölümler şunlardır:

Projenin tanımı: Projenin amacı, kapsamı ve hedefleri bu bölümde açıklanır.

Pazar analizi: Projenin hedeflediği pazarın büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve rekabet durumu bu bölümde değerlendirilir.

Teknik analiz: Projenin teknik özellikleri, yapım süresi ve maliyeti bu bölümde açıklanır.

Ekonomik analiz: Projenin karlılık potansiyeli, yatırım getirisi ve riskleri bu bölümde değerlendirilir.

Finansal analiz: Projenin finansman ihtiyacı, finansman kaynakları ve finansal yapılandırma bu bölümde açıklanır.

Yasal analiz: Projenin yasal açıdan uygulanabilirliği bu bölümde değerlendirilir.

Fizibilite Raporu Nedir Nasıl Hazırlanır

Fizibilite raporu, proje geliştiricileri, yatırımcıları ve girişimcileri aşağıdaki konularda bilgilendirir:

 • Projenin amacı ve hedefleri
 • Projenin pazardaki konumu
 • Projenin teknik özellikleri ve maliyeti
 • Projenin karlılık potansiyeli
 • Projenin finansman ihtiyacı
 • Projenin yasal açıdan uygulanabilirliği

Fizibilite raporu, aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
 • Yatırım kararının verilmesi
 • Finansman ihtiyacının belirlenmesi
 • Projenin pazarlama stratejisinin belirlenmesi

Fizibilite raporu, aşağıdaki kişiler tarafından hazırlanabilir:

 • Proje geliştiriciler
 • Yatırım danışmanları
 • Finans uzmanları
 • Hukukçular

Fizibilite raporu, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığına göre değişen bir süre içinde hazırlanabilir. Basit projeler için birkaç hafta içinde hazırlanabilirken, karmaşık projeler için birkaç ay veya daha uzun süre gerekebilir.

Fizibilite raporu, projenin başarısı için önemli bir araçtır. Bu rapor, proje geliştiricilerin, yatırımcıların ve girişimcilerin proje hakkında doğru ve kapsamlı bilgi edinmelerini sağlar.