Fetih Suresi ya da duası Türkçe meali, tefsiri ve anlamı… 

Fetih Suresi, Allah'ın yüceliğini ve her türlü zaferin kaynağının O olduğunu vurgulayan önemli bir dua olarak kabul edilir. Bu sure, Müslümanlara zaferin ve başarının Allah'ın yardımıyla geldiğini hatırlatmanın yanı sıra, kişinin zor durumlarında Allah'a sığınması ve yardım istemesi için bir rehberdir.

Fetih Suresi Okunuşu

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ,

Liyagfiraleke'llâhu mâ tekaddeme min zembike ve mâ teahhara ve yütîmme ni'metehû aleyke ve yehdike sırâtan mustekîmâ,
Ve yensurake'llâhu nasran azîzâ.

Huve'llezî enzale sakinete fî kulûbi'l-mü'minîne liyezdâdu îmânen maî îmânihim ve lillâhi cûnûdussemâvâti vel'ard ve kânallâhu alîmen hakîmâ.
Liyüdhîle'l-mü'minîne vel-mü'minât fevketen minhüm ve kânallâhu gafûran rahîmâ.
Ve liyüazzibâl-mü'nâfikîne vel-mü'nâfikâtiz zâniîne vel-müşrikîne vel-müşrikâtiz zâniîne. Yestagfiru'llâhu minhum ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Feti̇h Suresi̇

Fetih Suresi Türkçe Meali

Gerçekten biz sana apaçık bir zafer verdik,
Ki Allah, geçmiş ve gelecek günahlarnı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru bir yola iletsin,Ve sana, Allah'ın yardımı ve bir yakın zaferle birlikte büyük bir fetih nasip eder.
İnsanları Allah'ın yoluna çağır; Rabbinin izniyle hikmet ve güzel öğüt ile onlara bürün.
Şüphesiz ki senin Rabbin, O, her şeyi bilendir.

Fetih Suresi'nin faziletleri arasında, bu surenin okunmasının kişinin dar zamanlarında, sıkıntılarında ve zorluklarında Allah'tan yardım istemesine vesile olduğuna inanılır. 

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi-1

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından özellikle Mekke'nin fethiyle ilgili bu surenin okunmasının teşvik edilmesi, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Bu sure, sadece zafer ve fetihle ilgili olmanın ötesinde, hayatın birçok alanında başarı, güven ve huzur elde etmek için de önerilmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiyesi üzerine Fetih Suresi, günlük hayatta karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden gelmek, yeni başlangıçlara güç ve bereket katmak için okunabilir.

Fetih Suresi'nin Tefsiri


Fetih Suresi, Müslümanları zafer ve başarıyla müjdeleyen, İslam'ın hak din olduğunu vurgulayan, Allah'a iman edenlere cenneti vaat eden ve münafıkların şirke düşerek lanetlenmelerini bildiren kıymetli bir suredir. Bu sure, din ve devlet için yapılan savaşların gerekliliğine işaret ederken, Allah'ın yardımı ve zaferin müjdesini verir.

Fetih Suresi neden okunur?

Fetih Suresi 2

Bu mübarek surenin okunma sayısı, kişinin gücüne ve niyetine bağlı olarak değişebilir. İslam kültüründe 3, 7, 11, 21, 41, 300 gibi sayılar, duaların tekrarı için sıkça kullanılan rakamlardır. Her bir tekrarın, kişinin derinleşmiş bir bağlılık ve isteği ifade ettiği kabul edilir. İslam öğretisine göre, duaların kabul olması için samimi bir kalp ve ihlasla yapılmış olması önemlidir.

Fethi Suresi kaç kere okunur?

Fetih Suresi, özellikle askerlerin hafif bir yük altında olmalarını, savaş ve mücadelelerden zaferle çıkmalarını sağlamak ve genel olarak hayatın zorluklarına karşı kolaylık dileyerek okunur. Aynı zamanda çeşitli zorluklarla karşılaşıldığında, imtihanlarda, iç sıkıntılarında, hastalıkta, yeni bir iş kurarken veya zorlu bir işle mücadele ederken de okunabilir.

Kaynak: ÖMER ÖZDOĞAN