Varol, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalardan beklenen özelliklerin mümkün olduğu kadar az ağırlıkta ve kompakt bir yapıda çok miktarda enerji depolayabilme, uygun maliyetli ve dayanıklı olabilme, toksik olmayan bileşenlerden oluşabilme ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilebilme yeteneği ile birlikte yeterli güvenlik seviyesine sahip olabilme özelliklerini içerdiğini belirtti.

Li-ion pillerin en yaygın pil türü olduğunu ifade eden Varol, “Bu bataryaların yaygın olmasının en büyük nedeni, yüksek enerji yoğunluğuna ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olmasıdır. Ancak bu yüksek enerjili bataryaların yangın riski ve güvenlik endişesi, elektrikli araçlar için önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır” dedi.

“Harici darbeler veya aşırı çalışma koşulları, Li-ion bataryalarının olumsuz durumlara yol açmasına neden olabilir”

Varol, harici darbeler veya aşırı çalışma koşullarının Li-ion bataryalarının olumsuz durumlara yol açabileceğini belirterek, “Bu durumlar kıvılcımlar, yanıcı gazlar ve zehirli dumanlar gibi sonuçlar doğurabilir. Bu etkiler daha da şiddetlenebilir ve sürekli yanma, jet alevleri veya gaz patlamalarına yol açabilir” diye konuştu.

Elektrikli Araç Yangınları Neden Oluyor (1)

“Eksi 15’in altı ile 40 derece üzerinde şarj etmeye çalışmak yangına sebep olabilir”

Varol, Li-ion pillerin eksi 15 derecenin altında ve 40 derece üstünde şarj edilmeye çalışılmasının potansiyel yangın riski oluşturduğunu belirterek, “Normal bir batarya sistemi, kendiliğinden yanma olasılığı düşük olsa da aşırı çalışma koşulları veya beklenmeyen olaylar sırasında dışsal termal, mekanik ve elektriksel etkilere karşı savunmasızdır. Li-ion bataryalar eksi 15’in altındaki veya 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda performans düşüklüğünün yanı sıra şarj edilmeye çalışıldığında potansiyel yangın riskini arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araç yangınlarının söndürülmesinde en etkili yol D tipi kimyasal kuru tozdur”

Elektrikli araç yangınlarının söndürülmesinde en etkili yolun D tipi kimyasal kuru toz olduğunu söyleyen Varol,

“Li-ion bataryası yangınlarını söndürmenin en etkili yolu D tipi kimyasal kuru toz ile söndürmektir. Yangın söndürüldükten sonra da lityum-iyon pilleri soğutmak için su kullanılabilir. Soğuk su kullanarak pillerin aşırı ısınması engellenebilir. Eğer yanan bir elektrikli araçsa ve durum müsaitse acilen ilk olarak güç kesilmelidir. Bu durum yangının büyümesini de engelleyecektir. Sonrasında standart bir araç yangınında izlenen prosedür izlenebileceği gibi başlangıç durumunda kuru kimyevi köpükle, ilerleyen yangınlarda ise basınçlandırılmış kuru köpükle müdahale edilmesi gerekmektedir. Basınçlandırılmış kuru köpük yüzeye yapışarak hava ile teması kesmekte ve malzemeleri de soğutmaktadır. Eğer yangın batarya bölgesinde ise yine D tipi kimyasal kuru toz kullanımı tavsiye edilmektedir” dedi.