header_menu_icon

Bucak Teknoloji Fakültesi Hibe Almaya Hak Kazandı

Türkiye Ulusal Ajansı 2022 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu (KA130) başvuru sonuçları açıklandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile dört ortaklı olarak tasarlanan “Tekno-Staj Konsorsiyumu Akreditasyonu” kalite değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunarak akredite olan 10 projeden biri oldu.

MAKÜ Bucak Teknoloji Fakültesi hak kazandığı KA130 AB Erasmus+ Konsorsiyumu ile 6 yıl boyunca öğrenci ve personel hareketliliklerini finanse edecek. Hem Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin istihdam ve teknoloji hedeflerinden yola çıkan ve 6 yıl sürecek olan konsorsiyum üç ortak üniversitenin teknoloji alanında eğitim gören öğrencilerinin işyeri eğitimlerini Avrupa ülkelerinde yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca konsorsiyum akademik ve idari personel hareketlilikleri ile personelin mesleki yeterliliklerinin gelişimine, yükseköğretim kurumlarının uluslararası iş birliği ağının genişletilmesine ve dijital alanda uygulamalı eğitimin desteklenmesine katkı sunacak.