Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5'ten %3,5'e yükseltildi. Yıllık bazda bu oran %42'ye karşılık geliyor.

Kamu alacaklarında yıllık %24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren %36 olarak uygulanacak.

Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.

Vatandaşın devletten alacakları için uygulanan yıllık faizde ise bir değişiklik yapılmadı. Bu oran %9 olarak uygulanmaya devam ediyor.