Yılkı atları Orhun Abideleri ve Dede Korkut Hikâyelerinde de geçmektedir.

Günümüzde, çiftçiler gibi hayvana ihtiyaç duyan ancak kışları hayvanı besleyebilecek maddi gücü olmayan kişiler, yılkı atlarını kendi kendine yiyecek bulması için doğaya salıvermektedir. Sıcak mevsimde hayvana ihtiyaç duyulduğunda ise bu atlar yakalanmaktadır.

Destanlara Konu Olan Yılkı Atı (1)

Ancak, aynı bölgede yaşayan çok sayıda yılkı atı olduğundan, aynı atın ertesi sene yakalanamayabileceği de söz konusudur. Bu nedenle, bu atların sahibi yoktur.

Yılkı atlarının ehlileştirilmemiş olduğu da bilinmektedir. Bu atlar, kendi başlarına doğada yaşamını sürdürmekte ve üremektedir.