Ceyhan Belediyesi 27 Haziran 1988 yılında meydana gelen depremin 26. yıldönümünde deprem anıtı önünde, hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliğinde deprem önlemlerine de dikkat çekildi.
Grup adına açıklama yapan Hıdır Çak, Ceyhan depreminde hayatını kaybeden 145 vatandaş saygıyla andıklarını söyledi. Çak, şöyle devam etti:

A W235207 06

"Bugün, bu anma törenini, zemin özelliklerinden, mimari ve betonarme tasarımına, projelendirmeden yapım aşamasına kadar görev alan meslek disiplinleri olan, inşaat, jeofizik, jeoloji mühendisleri ve mimarlar odası ile bunların takibi ve kontrolünde yer alan Ceyhan Belediyesi olarak birlikte düzenledik. Birlikte hareket etmenin, birlikte çalışma yürütmenin, eşgüdümün önemini de bu vesile ile ayrıca vurgulamak isteriz.

A W235207 01

27 Haziran 1998 yılında saat 16.55'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki Adana – Ceyhan Depremi; 145 kişinin ölümüne, bin 500 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açmıştır. Depremin hemen ardından TMMOB'ye bağlı Odaların Adana Şubeleri Ceyhan'da incelemede bulunmuş ve ön hasar tespitinde gönüllü olarak görev almıştır. Ceyhan ilçesindeki kayıpların ve hasarın, binaların mühendislik hizmeti almamasından ve yine o dönemdeki yasa ve yönetmeliklerin yetersiz kalmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

A W235207 07

Gerek Ceyhan Depremi ve ülkemizde yaşanan diğer depremler ve özellikle de ülkece büyük acılar yaşatan 6 Şubat depremleri göstermiştir ki; ülkemizin en önemli sorunlarından birisi, var olan yapı stokumuzun çoğunluğunun riskli ve deprem güvenliği olmayan yapılar olmasıdır. Bunu yıllardır söylüyoruz ve ne yazıktır ki yürütülen mevcut politikalar, daha da söyleyemeye devam edeceğimize işaret ediyor.

A W235207 05

Sonuç olarak; 1998 Ceyhan Depremi, bugünün bakış açısıyla incelendiğinde, yapıların depreme karşı direncinin artırılması gerekliliğini vurgulayan bir örnek olmuştur, tıpkı 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri gibi. Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede, yapıların güçlendirilmesi ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyor; İnşaat, Jeofizik, Jeoloji Mühendisleri ve Mimarlar Odası Adana Şubeleri olarak Ceyhan ve Kahramanmaraş depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz."
Yapılan basın açıklaması deprem anıtına çiçek bırakılarak son buldu.

Yapılan basın açıklaması deprem anıtına çiçek bırakılarak son buldu.

Kaynak: İHA