Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, doğal gaz, elektrik ve su sayaçlarının muayene süreçlerini ve bu süreçlerde uygulanacak kuralları belirledi.

Yeni yönetmelik, sayaçların ilk muayenesi, periyodik muayeneleri, ani muayeneleri, şikayet muayeneleri ve stok muayeneleri gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacağını belirtiyor.

Doğal Gaz Sayaçları Değişecek

Sayaç Muayeneleri ve Ücretlendirme

Sayaç muayeneleri, kullanıcıların kurduğu veya anlaştığı servislerde Bakanlık il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte, servis kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Muayene sırasında, sayacın tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek bir değişiklik yapıldığının tespiti durumunda, muayene işlemi durdurulacak ve bu durum muayene raporuna işlenecek.

Sayaçların muayene süreci ve kullanımıyla ilgili sorumluluk kullanıcıya ait olacak. Muayene için sayaçların yerinden sökülüp servise getirilmesi kullanıcının sorumluluğunda olacak.

Doğal Gaz Sayaçları Değişecek Mi

Muayene süreci için başvurular, kullanıcılar veya yetkilendirilmiş servisler tarafından ilgili il müdürlüklerine yapılacak.

Doğal Gaz Sayaçları Değişimi ve Süreç

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya sunulmuş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış doğal gaz sayaçları için listelerin 2025 yılının şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar sayaçların değiştirilerek geçerli muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmesi gerekecek.

Bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik/hatalı bilgi veren kullanıcılar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.

Doğal Gaz Sayaçları Ne Zamana Kadar Değişecek

Yönetmeliklerin uygulama tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Öte yandan, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Bakanlık tarafından belirlenecek ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetleriyle ilgili yeni düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğal Gaz Sayaçları

Editör: Evrim Tuna Şahin