Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), farklı branşlarda istihdam edilmek üzere işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden İŞKUR aracılığıyla yapılabilecek.İŞTE DETAYLAR...

T25 Iskur Eylul Sonuna Kadar 93 1 Pjcb

 Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Hususlar ve Özel Şartlar nedir?
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 • 1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
 • 2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
 • 3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
 • 4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
 • 5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
 • 6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
 • 7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
 • 9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
 • 10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Iskur Typ Kura Sonuclari Aciklandi Mi T Wh

Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımına kimler başvurabilir?

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
İşçi talepleri il düzeyinde ilan edilecek ve başvurular alınacaktır.
Listelere giren adaylar ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, vb. belgelerini iş başvurusu yapmış oldukları Fabrikalara 1 Mayıs – 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında ibraz etmeleri gerekmekte olup olası değişiklikler Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir
İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde kura çekimi 27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir.
Sözlü ve uygulama sınavlarına dair duyurular aynı şekilde Kurumumuz (https://www.turkseker.gov.tr) internet sitesinden yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz (https://www.turkseker.gov.tr) internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 

616X321 Iskurdan 127711 Personel Isci Alimi Ilani Geldi 18900 Tl Maas Kpss Sinav Sarti Yok Hastanelere Fabrikalara Ban 1711082763619

Türkiye Şeker Fabrikaları aranan şartlar nedir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) İlan şartlarında istenen örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.
 • Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen üst öğrenimden daha üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 • Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Başvuracak adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlam tanısını içerir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarına dair karar İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.
 • Tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde günün yirmi dört saati devamlılık gösteren üretim sektöründe çalışılacak olup çalışma saat ve şekilleri Kurum tarafından düzenlenecektir.
 • İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
 • Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.
 • Adaylar göreve başladıktan sonra 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.
 • İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

Türkiye Şeker Fabrikaları pozisyonlar nedir?

 • Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 1
 • Endüstriyel Mekanik Teknisyeni: 1
 • Elektrik Teknisyeni: 4
 • Mekaniker-Buhar Kazanları: 4
 • Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni: 3
 • Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 4
 • Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2

Iskurdan 127711 Personel Isci Alimi Ilani Geldi 18900 Tl Maas Kpss Sinav Sarti Yok Hastanelere Fabrikalara Ban 1711082778618

Türkiye Şeker Fabrikaları başvuru için gerekli belgeler nedir?

 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Atanacağı pozisyona ilişkin Mezuniyetini Gösterir Öğrenim Belgesi
 • Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

Türkiye Şeker Fabrikaları nereden başvuru yapılır?

Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla İŞKUR üzerinden yapılabilir.

Detaylı Bilgi İçin:

Kaynak: Haber Merkezi