T.C.
YEŞİLOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/13 SATIŞ 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yeşilova Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/04/2022 tarih 2018/190 Esas 2022/164 Karar sayılı kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Burdur ili Yeşilova ilçesi Sazak Köyü Köyiçi Mevkii 0 Ada 2456 Parsel numaralı taşınmaz, Sazak köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde badem, kayısı, ceviz ve incir ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın köyiçi sokak yoluna cephesi bulunmaktadır. Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Sazak köyü, Köyiçi mevkii, 2456 nolu parsel 1.846,00 m2 alanlı olup `Bahçeli ev? vasfındadır. Parsel üzerinde altı depo üstü konut iki ayrı bina, ahır ve gölgelik yapıları vardır. Parsel üzerindeki yapı değerlerinin tespitinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı 3.üncü dönemine ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmi Gazete? de yayınlanan tebliğindeki birim fiyatlar esas alınacaktır. 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapıların yıpranma payları yaşına göre yapı yıpranma payları düşülerek hesaplanacaktır. BÜYÜK BAŞ AÇIK AHIR: Parsel üzerinde taban inşaat alanı 120,00 m2 olan açık besi ahırı vardır. Çelik kolonlar üzeri çelik çatı makasları yapılı, üzeri saç travers çatı örtüsü ile kaplıdır. Yapı 1B sınıfı bir yapı olup % 20 yapı yıpranma payı vardır. BÜYÜK BAŞ AÇIK AHIR YANI: Parsel üzerinde taban inşaat alanı 25,00 m2 olan açık besi ahırı yanına bitişik ahır vardır. Çelik kolonlar üzeri çelik çatı makasları yapılı, üzeri saç travers çatı örtüsü ile kaplıdır. Yapı 1B sınıfı bir yapı olup % 20 yapı yıpranma payı vardır. KOYUN AĞILI: Parsel üzerinde taban inşaat alanı toplam 150,00 m2 olan kerpiç koyun ağıl binası vardır. Kerpiç duvarlar önü açıktır. Ahşap kolonlar üzeri saç travers çatı ile örtülü ile iyileştirilmiştir. Yapı 1B sınıfı bir yapı olup iyileştirmeyi de dikkate alındığında % 40 yapı yıpranma payı vardır. KONUT: Parsel üzerinde taban inşaat alanı 90,00 m2 olan tek katlı yığma kâgir konut binası vardır. Bina dış doğramaları pvc, iç doğramalar ahşaptır. Bina üzeri kiremit çatı örtüsü ile kaplı olup üzerinde güneş enerji sistemi takılıdır. Konut 3 oda, salon, mutfak, tuvalet ve banyo vardır. Konut olarak kullanılmaktadır. Yapı IIB sınıfı bir yapı olup % 18 yapı yıpranma payı vardır. GARAJ: Parsel üzerinde taban inşaat alanı 18,00 m2 olan garaj ? depo olarak kullanılan çelik yapı vardır. Çelik kolonlar üzeri çelik çatı makasları yapılı, üzeri saç travers çatı örtüsü ile kaplıdır. Yapı 1B sınıfı bir yapı olup % 20 yapı yıpranma payı vardır. SAÇ DEPO: Parsel üzerinde taban inşaat alanı toplam 25,00 m2 olan teneke oluklu saç ve tuğla duvarlı depo binası vardır. Üzeri saç travers çatı ile kaplıdır. Koyun ağılı olarak kullanılmaktadır. Yapı 1A sınıfı bir yapı olup iyileştirmeyi de dikkate alındığında % 40 yapı yıpranma payı vardır. Buna göre: PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALARIN YAPI DEĞERLERİ: Büyük Baş Açık Ahır =120,00 m2 * 990,00 TL/m2 * ( 1- 0,20 ) = 95.040,00 TL - Büyük Baş Açık Ahır Yanı = 25,00 m2 * 990,00 TL/m2 * ( 1- 0,20 ) = 19.800,00 TL- Koyun Ağılı = 150,00 m2 * 990,00 TL/m2 * ( 1- 0,40 ) = 89.100,00 TL - Konut = 90,00 m2 * 2.400,00 TL/m2 * ( 1- 0,18 ) = 190.080,00 TL - Garaj = 18,00 m2 * 990,00 TL/m2 * ( 1- 0,20 ) = 14.256,00 TL - Saç Depo = 25,00 m2 * 650,00 TL/m2 * ( 1- 0,40 ) = 9.750,00 TL - TOPLAM YAPI DEĞERİ = 418.026,00 TL dir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri                : Burdur İl, Yeşilova İlçe, SAZAK Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 2456 Parsel, Burdur ili Yeşilova ilçesi ...
 Adresi                     : Burdur İli Yeşilova İlçesi Sazak Köyü Köyiçi Mevkii 2456 Parsel Yeşilova / BURDUR
 Yüzölçümü             : 1.846,00 m2

 İmar Durumu         : 3194 sayılı İmar Kanunu'na istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 43.maddesine göre geçirilen Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları içinde bulunmaktadır.   
 Kıymeti                  : 615.105,00 TL
 KDV Oranı             : %20
 Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri 
 1.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati          : 21/11/2023 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati                    : 28/11/2023 - 10:12
 

2.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati          : 14/12/2023 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati                    : 21/12/2023 - 10:12

 

#ilangovtr Basın No ILN01899379