T.C. YEŞİLOVA İCRA DAİRESİ 2022/23 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden            2022/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 

 TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Burdur İli Yeşilova İlçesi Başkuyu Köyü Ödemiş mevkiinde tarla vasfında olup 22.300m² büyüklüğündedir. Taşınmaz tapu sicilinde 1/3 - 1/3 - 1/3 şeklinde müşterek hisseler halindedir ve borçlular adına kayıtlı 2/3 hissenin satışı yapılacaktır. Burdur İl Özel İdaresinin 15/02/2024 tarih ve 43453 sayılı yazılarında ''Söz konusu parselin3194 sayılı İmar Kanunu'na istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesine göre geçirilen Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırlarının dışında kalmaktadır.'' Bilgisi yer almaktadır.Taşınmaz Başkuyu Köyüne 1,4km uzaklıktadır. Taşınmazın kadastral olarak arazi yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz düzgün şekil ve düzgün kenarlara sahiptir. Taşınmaz kumlu- tınlı toprak yapısında ve ortalama %12-15 eğimlidir. Arazi yüzeyi hafif taşlı bir yapıda olup, toprak derinliği yeterli sevieydedir. Taşınmaz sulama sahaları içerisinde yer almamaktadır. Taşınmazın sulama sistemleri ile bağlantısı yahut kendine ait sulama suyu kaynağı tespit edilmemiştir, kuru tarım arazisi özelliğindedir.Taşınmazın toplam değeri 1.097.695,20TL olup borçlular adına kayıtlı, satışı yapılacak 2/3 hisse değeri 731.796,8TL'dir,

Adresi             : Başkuyu Köyü 723 Parsel Yeşilova / BURDUR Yüzölçümü  : 22.300 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti            : 731.796,80 TL KDV Oranı               : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydının aynıdır

Artırma Bilgileri

 1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati            : 31/07/2024 - 10:14

 2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati            : 29/08/2024 - 10:14

 

#ilangovtr Basın No ILN02049977