İ  L  A  N

T.C. BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO    : 2022/1406 

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; 62017365336 T.C. Kimlik Numaralı ABDİ TOPALOĞLU'na tebligat yapılamadığından, davacı tarafça Burdur  İli,  Merkez İlçesi,  Kayaltı Köyü, 120 ada 330  parsel, 125 ada 63  parsel, 125 ada 110  parsel, 140 ada 118  parsel, 116 ada 35  parsel, 126 ada 31  parsel, Burdur İli, Merkez İlçesi, Kurna Köyü, 215 ada 10  parsel ve Burdur İli Merkez Özgür Mah. Akdere Mevkii 811 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin beyanda bulunmak üzere bizzat 18/01/2023 tarihi saat 09:40'de duruşmaya gelmesi, gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği davalı ABDİ TOPALOĞLU'na İ L A N E N   T E B L İ Ğ   O L U N U R. 15/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01933217