İ L A N BURDUR İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

            İşin Adı                         Muhammen  Bedeli                  Geçici Teminatı               İhale Tarih-Saati

                                                               Yıllık                                   (üç yıl zerinden)                                            

Ağlasun Hizmet Binası                10.800,00 TL                        1000,00 TL                      3 Şubat 2024 / 15.00

1. Kat 60 M2 Alanlı

3 Adet Odanın Kira İhalesi

1- Mülkiyeti İdaremize Ait Ağlasun İlçe Özel İdare Hizmet Binasının Birinci Katında Bulunan 3 Adet Odanın toplam 60 M2 Alanlı İşyeri Şartnamesi dahilinde 3 Yıl Süreyle 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereğince kiraya Verilecektir.

2- Kira İhalesine Esas Muhammen Bedeli yıllık 10.800,00 TL Olup, Geçici Teminatı Üç Yıl Üzerinden 1.000,00 TL Dir.

3- İhale 13 Şubat 2024 Salı günü Saat 15.00’de Burdur İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

4- İhale Şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğü İle Mali Hizmetler Müdürlüğün De mesai Saatleri İçerisinde Görülebilir.

5- İhaleye Girebilmek İçin, İsteklilerin müracaat Dilekçesi İle Birlikte

     a) Geçici Teminatı,

     b) Kimlik Belgesi,

     c) Cumhuriyet Başsavcılığından Alınmış Sabıka Kayıt Belgesi

     d) İkametgah Belgesi Veya Adres Beyanı

     e) Vekaleten İştirak Ediliyorsa Noter Tasdikli Vekaletname, Tüzel Kişilik Adına İştirak Ediliyorsa İmza sirküleri İle Birlikte İhale Saatine İl Encümen Başkanlığına Başvuracaklardır.

     f ) Posta, faks Veya E-mail Yolu İle Yapılacak müracaatlar Kabul Edilmeyecektir.

     g ) İdare İhaleyi Yapıp Yapmamakla Serbesttir.

İlan Olunur.                                                                                                                                                                                  

#ilangovtr Basın No ILN01970509