Bu portre, yerel malzemelerle işlenmiş olup, nerede bulunduğuna dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Burdur Müzesi’nde bulunan bu benzersiz portre, özel karakteristik özelliklere sahip bir eser olarak ön plana çıkıyor.

Portredeki uzun ve hacimli saç bukleleri alnın ortasında bir çatal motifi oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu saç tasarımı, eserin tarihsel bir bağlam içinde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır.

erkek portresi

Çünkü bu saç stili, dönemin hüküm süren imparatorun saç modeli ve estetik anlayışının bir yansımasıdır. İncelemeler, bu portredeki saç stilinin, dönemin imparator portreleriyle benzerlikler taşıdığını ve ayrıca bu imparatorun portre tiplerini de açıklığa kavuşturduğunu göstermektedir.

Böylece, erkek portresinin hangi imparator portresinden esinlenerek yontulduğu da belirginleşmiştir. Portre, Traianus'un I. tip portrelerinden ilham alarak yapılmıştır ve bu, eserin imparatorun hükümranlık dönemine tarihlenmesini sağlar (M.S. 98-117).

burdur müzesi erkek portresi (1)

Benzer bir saç stili taşıyan Burdur eserindeki yüz hatlarının işlenişindeki üslup, bu tarihlendirmeyi destekler niteliktedir. Ayrıca portrenin boyutu ve kullanılan malzeme, eserin bulunduğu yapı ve çevresi hakkında bazı varsayımlarda bulunmamıza yardımcı olur.

Boyutu, eserin bir ev yapısından çıkmış olabileceğini düşündürürken, kullanılan malzemenin cinsi, eserin yontulduğu yerin yakınında veya içinde bulunduğu kentte üretildiğini göstermektedir. Bu bilgiler, eser hakkında daha fazla araştırma yapma ve dönemin estetik anlayışını daha iyi anlama konusunda önemli ipuçları sunar.