İ L A N

T.C. BURDUR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma Tarihi : 13/07/2023 - 00:01

ESAS NO : 2015/28
KARAR NO : 2017/51


Davacılar ABBAS SAYIN vs, Davalılar Maliye Hazinesi vs. aleyhine mahkememizde açılan Kadastro davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyası temyiz edilerek Yargıtay incelemesine gönderilmiş, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığının 19/01/2023 tarih, 2021/11862 esas ve 2023/182 karar sayılı ilamı ile' Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ONANMASINA' karar verilmiş, ilam taraflara tebliğ olunarak Davalı Maliye Hazinesi vekili Av. Sinan SAĞLAM tarafından 16/06/2023 tarihinde karar düzeltme talebinde bulunulmakla, Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
İş bu Yargıtay ilamı ve Karar düzeltme dilekçesi adresi tespit edilemeyen davacı Hasan Özeren mirasçısı Enver Özeren'e ilanen tebliğ ile tebliğden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabileceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No:ILN01858191

#ilangovtr Basın No ILN01858191