T.C. BURDUR
İNFAZ HÂKİMLİĞİ

ESAS NO : 2024/945 KARAR NO : 2024/963HÜKÜMLÜ : İMED HAMO, Mahmud ve Semira oğlu, 01/01/1987 HALEP doğumlu, Akif İnan
Mahallesi 5003. Sokak Merkez/Kahramanmaraş, TC Kimlik No:99629458620
Hakimliğimizce 19/03/2024 tarih, 2024/945 esas ve 2024/963 karar sayılı dosyasında hükümlü hakkında verilen karar gereğince; "1-5275 sayılı Kanunun 105/A-6 maddesi gereğince hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi talebinin KABULÜNE, hükümlünün29/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Açık Ceza İnfaz Kurumuna İadesine,
2-Karardan bir suretin hükümlüye tebliğine (tebligat mazbatasına, tebliğden itibaren bir hafta içerisinde itirazda bulunmaması halinde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği hususunun belirtilmesine),
3-Hükümlünün 5275 sayılı Kanunun 105/A-8 madde ve fıkrası gereği kararın tebliğinden itibaren 2 gün içerisinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olmaması halinde hakkında hükümlü ve tutuklunun kaçması suçuna ilişkin 5237 sayılı TCK'nun 292 ve 293.maddelerine göre işlem yapılacağı hususunun ihtarına, (tebliğ mazbatasında işbu ihtarın belirtilmesine) karar verildiği, kararın yukarıda belirtilen hükümlüye tebliğ edilmesi gerektiği, açık ikametgah adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 sayılı yasanın 6/5 ve 6/son maddelerine kıyasen kararın hükümlüye tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile Burdur Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.30/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02041988