T.C.
BURDUR
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma Tarihi: 02/05/2023 - 00:01
Esas : 2022/618 20.04.2023
Konu : 2023/90

SANIK : SAİD SAADAD, Seyid Azam ve Necibe oğlu, 1998 Afganistan doğumlu,

KARAR TARİHİ : 14.02.2023

Mahkememizin 2022/618 esas ve 2023/90 karar sayılı dosyasında sanık Said SAADAD hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Burdur Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No:ILN01822374

#ilangovtr Basın No ILN01822374