T.C. BURDUR
    2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO        : 2023/146
KARAR NO        : 2024/297

SANIK        : HASAN MUSA, Murad ve Havle oğlu,  18/06/2001 İdlip doğumlu

KARAR TARİHİ     :09/05/2024

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı kararı ile sanık hakkında Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK. 142/2-h, 62/1, 53.maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, ancak bildirdiği adrese çıkarılan tebligatın tebliğ edilemediği ve açık ikametgah adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gerekmiş olmakla hazırlanan metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde  kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren  7 gün içinde  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045446