T.C.
BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN

Yayınlanma Tarihi : 19/06/2023 - 00:01
ESAS NO : 2018/ 465
KARAR NO : 2022/ 420

SANIK : ÇARİ AKBAEV : Hezret ve Mive Oğlu, 01/01/1972
TÜRKMENİSTAN D.lu, Seyrantepe Mah. Seyran Sok. No:14/17
Kağıthane/İSTANBUL adresinde oturur.
KARAR TARİHİ : 31/ 05/ 2022
Mahkememizin 31/05/2022 tarih, 2018/ 465 Esas ve V 2022/ 420 Karar sayılı kararı ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan sanık ÇARİ AKBAEV hakkında kamu davasının açıldığı,
Sanığın TCK 292/1 Md.uyarınca neticeten 10 AY Hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında TCK 53/1, 58/6 -7 md. uygulanmasına karar verildiği,
Kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, ancak tüm aramalara rağmen sanığın açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur. 16.06.2023

#ilangovtr Basın No:ILN01848901

#ilangovtr Basın No ILN01848901