Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ağustos 2021 için "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" raporunu yayımladı. Raporda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 997 TL olarak belirlendi. Araştırma kapsamında üç büyük ile ait açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. İzmir'de açlık sınırı 3 bin 256 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 3 bin 143 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 906 lira olarak tespit edilmiştir

BİSAM: “Açlık sınırı 2 bin 977 TL, yoksulluk sınırı 10 bin 299 TL”

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ağustos 2021 için “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” raporunu yayımladı.

Yayımlanan raporda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 997 TL olarak belirlendi. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 10 bin 299 TL olarak belirlendi.

Açlık sınırı 6,6 katına çıktı

Rapora göre 2003 yılının Ağustos ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99.25 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,6 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyon ise 5,63 katına yükseldi. Yani açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti.

Süt ve süt ürünleri en yüksek paya sahip

 

Raporda sağlıklı beslenme için belirlenen harcama kalemleri içerisinde süt ve süt ürünleri, toplam harcama içerisindeki yüzde 35,4 payı ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27,7 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16’dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,2 olarak belirlenirken diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11,7’dir.

Açlık sınırı: İstanbul’da 3 bin 143 TL, İzmir’de 3 bin 256 TL

 

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Ağustos 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir’de açlık sınırı 3 bin 256 lira olarak belirlenmiştir. İzmir’i, İstanbul 3 bin 143 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 906 lira olarak tespit edilmiştir.